ขายฟาร์มหมู, ขายฟาร์มหมูเชียงราย
ขายฟาร์มหมู สวนผลไม้
ขายฟาร์มหมูเชียงราย ขึ้นทะเบียน
ใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง

เมื่อท่านวิ่งมาตามเส้นทางสายหลักพหลโยธินก่อนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย และเลี้ยวเข้าถนนสาย
อำเภอแม่ลาว-โป่งมอญ ท่านจะเห็นต้นไม้ ทุ่งหญ้า และตลอดเส้นทางจะเห็นป้ายสัญลักษณ์อันบ่งบอกถึง
ศิริวรรณฟาร์ม ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่า โดยอดไม่ได้ที่จะมองเข้าไปข้างในฟาร์ม โดยเฉพาะผู้ที่ชอบบรรยากาศ
แบบเป็นธรรมชาติด้วยแล้ว

ศิริวรรณฟาร์ม ต.บัวสลี อ.แม่ลาวแห่งนี้ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 10 ไร่ อีกทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย อยู่ติดกับถนน

ท่านสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศิริวรรณฟาร์มกันได้ทุกวัน เหมือนกับท่านได้พักผ่อนอย่างหนึ่ง
เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเรา ซึ่งมีหลายโซนด้วยกัน และดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้
อาทิเช่น ลิ้นจี่ เงาะ ฝรั่ง มะม่วง ลำไย และผลไม้อีกหลายอย่าง รวมถึงบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 2 ไร่

ตลอดจนฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาด 30x75 เมตร เป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงลูกสุกรถึงรอบละ 500-550 ตัว
ฟาร์มของเราจัดได้ว่าเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
ฟาร์มเลี้ยงสุกรของเรา ยังได้รับใบรับรองทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม สำหรับฟาร์มสุกรขุน และได้รับใบรับรอง
ฟาร์มสุกรที่ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง นอกจากนี้ยังเป็นโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมของกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ 4 ดาว ผ่านการรับรองการเลี้ยงสุกรที่มีมาตรฐาน อีกทั้งพนักงานในฟาร์ม
ของเราทุกคน ได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆในฟาร์ม
สามารถปฏิบัติงานให้ท่านได้ทันที

นอกจากธรรมชาติ และทำกิจกรรมฟาร์มเลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา และสวนผลไม้ ในเนื้อที่ 10 ไร่แล้ว
ฟาร์มเรายังประกอบไปด้วยบ้านพัก 1 หลัง เนื้อที่ 100 ตารางวา ซึ่งเป็นที่พักยามเมื่อท่านต้องการพักผ่อน
กับครอบครัว ในบรรยากาศแบบธรรมชาติ เพราะภายในฟาร์มของเรามีลำเหมืองล้อมรอบ อากาศดี มีรั้วรอบ
ขอบชิด ระบบน้ำในฟาร์มอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ไม่มีแห้งแล้ง ทั้งยังมีระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
และยังได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาด 200 ลบ.ม.
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในพื้นที่เกษตรในฟาร์มอีกด้วย ท่านยังสามารถใช้พื้นที่ในฟาร์มให้บริการที่พัก
สำหรับลูกค้าที่ชอบพักสไตล์แคมป์ปิ้ง นอนเต้นท์ได้อีกด้วย

 

 
Copyright © 2013 siriwanfarm.com All Rights Reserved.